The Role of Communication Skills and Team Spirit in Career Development

[OneofthecontributionsofstrongcommunicationtothepersonisthatitalsoimprovesmotivationResearchclaimsthatcommunicationshouldbeseenasaprocessinwhichparticipantscreatemeaningtogetherinanenvironmentoftrust”CommunicationshouldbeinawaythatclarifiesinstructionssuggestionsideasinformationandpersuasionwhilemaintaininganunderstandingthatthebuyerwillunderstanditWhencommunicationisclearemployeesknowwhatneedstobedoneandwhatmorecanbedonetoimprovetheirperformanceGoalsareencouragedbydesiredbehaviorthroughmotivation[GüçlüiletişiminkişiyesağladığıkatkılardanbiridemotivasyonudageliştirmesidirAraştırmalariletişiminkatılımcılarınbirgüvenortamındabirlikteanlamyarattığıbirişlemolarakgörülmesigerektiğini”iddiaetmektedirİletişimalıcınınanlayacağıgörüşünükoruyaraktalimatlarıönerilerifikirleribilgileriveiknalarıaçıklığakavuşturacakşekildeolmalıdırİletişimnetolduğundaçalışanlarneyapılmasıgerektiğiniveperformanslarınıiyileştirmekiçindahaneleryapılabileceğinibilirlerHedeflermotivasyonyoluylaistenendavranışlateşvikedilirIn fact, “as motivation theory is so difficult to apply, more and more companies are seeing the link between motivation and performance improvement as communication”.…